Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie

Parafia Mników

Patron

Patronem parafii jest Św. Brat Albert - Adam Chmielowski, nazwany przez Ojca Św. Jana Pawła II Biedaczyną z Krakowa.

Św. Brat Albert

Adam Chmielowski urodził się 17 czerwca 1847 r. w Igołomii koło Krakowa, jako pierwszy syn Wojciecha i Józefy z Borzysławskich. W wieku 17 lat, biorąc udział w walkach powstania styczniowego, stracił nogę i do końca życia pozostał kaleką. Po upadku powstania rozpoczął naukę w Szkole Rysunków w Warszawie, by później ją kontynuować w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Monachium. Zdobył sławę jako artysta - malarz, przyjaciel Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Witkiewicza i innych.

Pod wpływem przerażającego obrazu ludzkiej nędzy w krakowskiej ogrzewalni, zdecydował się na porzucenie sztuki i poświęcenie swojego życia służbie najuboższym. W 1887 r. przywdział habit tercjarski w kościele OO. Kapucynów w Krakowie, a rok później, 25 sierpnia 18888 r. złożył na ręce Ks. Kard. Albina Dunajewskiego śluby zakonne. Założył Zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Zmarł w uroczystość Bożego Narodzenia 1916 r. jego beatyfikacja odbyła się w Krakowie, a kanonizacja. Do chwały ołtarzy wyniósł Br. Alberta papież Jan Paweł II.

Historia parafii

Początki zorganizowanego życia religijnego w Mnikowie sięgają 1605 r. Wtedy bowiem ojcowie kameduli, wznosząc dwór, wybudowali w nim również kaplicę. Od najdawniejszych czasów Mników należał do parafii Św. Bartłomieja w Morawicy. Mieszkańcy wsi brali czynny udział w życiu parafii, uczestnicząc zarówno w liturgii, sakramentach, jak i w pracach na rzecz swojej wspólnoty. Jednak odległość niektórych przysiółków Mnikowa dochodząca do 8 km sprawiała, iż zwłaszcza ludzie starsi uczęszczali na Mszę św. do kaplicy sióstr albertynek.

W 1990 r. zapadła decyzja o utworzeniu Ośrodka Duszpasterskiego w Mnikowie i przystosowania budynku gospodarczego RSP sąsiadującego z domem zakonnym sióstr albertynek do celów sakralnych. Patronem nowoutworzonego Ośrodka Duszpasterskiego został św. Brat Albert.

W dniu 4 lipca 1999 r. Ksiądz kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię w Mnikowie.


Kalendarium

 • 1990 r. - utworzenie ośrodka Duszpasterskiego w Mnikowie;
 • 1991 r. - użyczenie budynku Spółdzielni Produkcyjnej przeznaczonego na jego adaptację do celów sakralnych;
 • 28.06.1992 r. - poświęcenie kościoła przez JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 1992 r. (jesień) - sprowadzenie Relikwii Św. Brata Alberta;
 • 25.05.1995 r. - wizytacja kanoniczna JE. Ks. Bpa Jana Szkodonia;
 • 1999 r. - przekazanie budynku Kościoła i części Górki przez RSP w Mnikowie;
 • 04.07.1999 r. - erygowanie parafii Św. Brata Alberta w Mnikowie przez JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 20-21.03.2000 r. - Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej;
 • 2003 r. (sierpień) - odkupienie od RSP w Mnikowie II części Górki, dzięki pomocy Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 26.10.2003 r. - wizytacja duszpasterska parafii przez JE Ks. Bpa Kazimierza Nycza;
 • 2004 r. ( kwiecień) - otwarcie Letniego Sezonu na Szlakach Papieskich;