Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie

Dolina Mnikowska

" Z Krakowa dwie mile w zachodniej stronie
piękna mnikowska Dolina
wypieszcza kwiaty na swoim łonie,
jak młoda wiejska dziewczyna..."
/Gustaw Ehrenberg/


Dolina mnikowska

W zachodniej części Mnikowa, za przydrożnymi zabudowaniami ukryta jest malownicza Dolina Mnikowska. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z XIX w. "(...) dolinę tworzą dwa rzędy skał wapiennych z licznymi skamieniałościami drobnych muszli, ciągnących się nieprzerwanie i zdumiewające rozmaitością kształtów." Rzeczywiście Dolina Mnikowska przyciąga turystów pięknymi skałami i jaskiniami, w których odnaleziono ślady pobytu człowieka prehistorycznego. W dolince jest 10 grot, które w przeszłości miały być schronieniem dla konfederatów barskich i powstańców styczniowych. Jak głosi legenda, bywał tu król Zygmunt August z Barbarą Radziwiłłówną. Wzdłuż doliny przepływa rzeka Sanka, co dodaje miejscu nastroju do wytchnienia.

W jednej z najbardziej efektownych grupie skał tworzących rodzaj wnęki, na wapiennej skale widnieje kilkumetrowy wizerunek Matki Bożej zwanej Skalską. Pierwotny obraz został namalowany w roku 1863 przez znanego malarza - taternika Walerego Eliasza Radzikowskiego.