Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie


Aktualności

05.04.2021

Grób Pański 2021„Kamień świadek śmierci, stał się świadkiem Zmartwychwstania”
(Jan Paweł II)Tradycja strojenia Grobu Pańskiego istnieje od średniowiecza. Zwyczaj pochodzi z Palestyny. Tradycję Grobu Pańskiego w Polsce spopularyzowali Bożogrobowcy (Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie). Zwyczaj ten zanikł prawie w całej Europie. Zachował się tylko na terenie Austrii, Węgier i Bawarii.

W Polsce na przestrzeni lat Groby Pańskie miały często patriotyczną wymowę. Tak było podczas zaborów, 2 wojny światowej a ostatnio w czasach Solidarności. Grób Pański zawsze „wchodził” w historię narodu, w życie danego człowieka, w tradycję np. przepiękne pieśni Gorzkie Żale są śpiewane tylko w Polsce.

W naszym Kościele tradycja Grobu Pańskiego i pieśni jest bardzo mocno zakorzeniona. W każdym roku Grób Pański jest piękny. Grób Pański skłania nas do refleksji nad tym, co jest w naszym życiu najważniejsze.

W tym roku przy aranżacji Grobu Pańskiego pracowali pod czujnym okiem Ks. Proboszcza: Robert Koźbiał z dziećmi, Katarzyna i Jarosław Kopeć z dziećmi, Mariusz Mrozowicz, Małgorzata Ziarkowska, Tadeusz Chelmecki i Ewa Chudoba. Bóg zapłać!