Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie


Aktualności

13.04.2021

Elementy dekoracji PrezbiteriumNa centralnej ścianie nad ołtarzem będzie umieszczony wizerunek Boga Ojca błogosławiącego. W trójkątnych przestrzeniach pomiędzy belkami będą umieszczone 2 witraże przedstawiające winną latorośl.

Symbolika: Pan Jezus jest Krzewem Winnym, a my Jego latoroślami. Gron jest 7. W Nowym Testamencie (Mt.18,21) liczba 7 oznacza pełnię i doskonałość. Jest symbolem dopełnienia czasu i przestrzeni.

Witraże będą podświetlone światłem. Na głównej belce będzie napis: KTÓŻ JAK BÓG. Jest to imię Michała Archanioła - pogromcy złego ducha. W Apokalipsie św. Jana (12,7) Książę aniołów - Michał Archanioł prowadzi aniołów do zwycięskiego boju z szatanem i jego zastępami.

Po bokach umieszczone będą 2 pełne rzeźby aniołków wskazujące na napis: KTÓŻ JAK BÓG.

Mamy nadzieję że z Bożą pomocą uda się nam ten projekt w całości zrealizować.