Historia parafii

Historia parafii

Początki zorganizowanego życia religijnego w Mnikowie sięgają 1605 r. Wtedy bowiem ojcowie kameduli, wznosząc dwór, wybudowali w nim również kaplicę. Od najdawniejszych czasów Mników należał do parafii Św. Bartłomieja w Morawicy. Mieszkańcy wsi brali czynny udział w życiu parafii, uczestnicząc zarówno w liturgii, sakramentach, jak i w pracach na rzecz swojej wspólnoty. Jednak odległość niektórych przysiółków Mnikowa dochodząca do 8 km sprawiała, iż zwłaszcza ludzie starsi uczęszczali na Mszę św. do kaplicy sióstr albertynek.

W 1990 r. zapadła decyzja o utworzeniu Ośrodka Duszpasterskiego w Mnikowie i przystosowania budynku gospodarczego RSP sąsiadującego z domem zakonnym sióstr albertynek do celów sakralnych. Patronem nowoutworzonego Ośrodka Duszpasterskiego został św. Brat Albert.

W dniu 4 lipca 1999 r. Ksiądz kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię w Mnikowie.

Kalendarium

 • 1990 r. – utworzenie ośrodka Duszpasterskiego w Mnikowie;
 • 1991 r. – użyczenie budynku Spółdzielni Produkcyjnej przeznaczonego na jego adaptację do celów sakralnych;
 • 28.06.1992 r. – poświęcenie kościoła przez JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 1992 r. (jesień) – sprowadzenie Relikwii Św. Brata Alberta;
 • 25.05.1995 r. – wizytacja kanoniczna JE. Ks. Bpa Jana Szkodonia;
 • 1999 r. – przekazanie budynku Kościoła i części Górki przez RSP w Mnikowie;
 • 04.07.1999 r. – erygowanie parafii Św. Brata Alberta w Mnikowie przez JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 20-21.03.2000 r. – Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej;
 • 2003 r. (sierpień) – odkupienie od RSP w Mnikowie II części Górki, dzięki pomocy Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego;
 • 26.10.2003 r. – wizytacja duszpasterska parafii przez JE Ks. Bpa Kazimierza Nycza;
 • 2004 r. ( kwiecień) – otwarcie Letniego Sezonu na Szlakach Papieskich;Przewiń na górę