Klasztor

Klasztor Sióstr Albertynek

Od 1604 roku Mników był wsią klasztorną. Ojcowie Kameduli wybudowali tutaj dwór, przeznaczony na siedzibę świeckich zarządców. W 1928 roku folwark wraz z dworem wydzierżawiło Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które prowadzą tu dom zakonny do dnia dzisiejszego. Od 1966 r. jest on domem formacyjnym junioratu.

Zewnętrzny kształt dworu zachował pierwotny wygląd. Warto wspomnieć, że właśnie tutaj w pierwszej połowie XX w. spędzała czas Siostra Bernardyna Jabłońska, dziś Błogosławiona, beatyfikowana 6 czerwca 1997 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Od 1605 r. w dworze znajdowała się kaplica, później rozbudowana. W czasie wizytacji duszpasterskiej, 1 maja 1977 r. kardynał Karol Wojtyła dokonał jej poświęcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń na górę