Kościół


Historia kościoła

W 1990 r. zapadła decyzja o budowie kościoła w Mnikowie. Po długich staraniach, 17 kwietnia 1991 r. została podpisana umowa użyczenia przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Mnikowie budynku gospodarczego, położonego na tzw. Pańskiej Górze, sąsiadującego z domem zakonnym Sióstr Albertynek. Budynek ten został przeznaczony na zaadaptowanie go na kościół. Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 1991 r.

Po kilku latach, w 1998 r. dzięki kolejnym staraniom, RSP w Mnikowie przekazała budynek Kościoła wraz z częścią Górki, na rzecz parafii.

Wnętrze kościoła, któremu od początku patronuje Św. Br. Albert jest bardzo skromne i kojarzy się z duchem Biedaczyny z Krakowa. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Chrystusa Cierpiącego – kopia obrazu Adama Chmielowskiego „Ecce Homo”. Po obydwu stronach ołtarza znajdują się obrazy: Matki Bożej częstochowskiej i Św., Br. Alberta. Obraz Matki Bożej przeniesiony z kaplicy Sióstr Albertynek, gromadził przez wiele lat i pokoleń mieszkańców Mnikowa. Pamięta on czasy, gdy klękali przed nim strudzeni chłopi, rolnicy pracujący w dworze.

Historia Górki

Miejsce, na którym znajduje się Kościół i sąsiadujący z nim klasztor Sióstr Albertynek, potocznie zwane Górką, należało od 1604 r. – jak cała wioska – do Zakonu OO. Kamedułów, którzy mają swój klasztor w podkrakowskich Bielanach, na Srebrnej Górze. W 1928 r. wybudowany przez OO. Kamedułów folwark wraz z majątkiem wydzierżawiło Zgromadzenie SS. Albertynek, które prowadziły tu swój dom zakonny.
 
20 marca 1950 r. Górka wraz z budynkami została odebrana OO. Kamedułom i przejęta przez państwo.
 
W 1991 r. RSP w Mnikowie użyczyła jednego z budynków gospodarczych, w celu zaadaptowania go na kościół. Kilka lat później, 26 maja 1999r. kościół wraz z działką został przekazany przez RSP na rzecz Ośrodka Duszpasterskiego w Mnikowie. Pozostała część Górki pozostawała nadal własnością RSP.
 
Wiosną 2003 r. RSP w Mnikowie wszczęła starania o sprzedanie drugiej części Górki – działki sąsiadującej z kościołem. Po długich staraniach Księdza Proboszcza, dzięki pomocy JE Ks. kardynała Franciszka Macharskiego parafia odkupiła działki wraz z budynkami, pozostałymi po RSP.
 
 
Przewiń na górę