Muriel i Zadkiel – dwa archanioły w naszym kościele

Anioły to niebiańskie istoty, które są towarzyszami Boskiego Źródła. Słowo archanioł pochodzi z jęz. greckiego i oznacza głównego posłańca. Jako posłańcy Boga Źródła lub Prawdy archaniołowie i ich odpowiednicy w postaci Aniołów Stróżów zajmują się głównie pomaganiem ludziom. Archaniołowie nie tylko ściśle współpracują z naszymi aniołami stróżami ale faktycznie zarządzają i nadzorują ich działalność. Muriel i Zadkiel należą do Chóru Poznania. Są aniołami mądrości, która manifestuje majestat Boga. Charakteryzują się wyjątkową gorliwością w rozszerzaniu Królestwa Bożego – dlatego są duchami opiekuńczymi misjonarzy na Ziemi. Pomagają im docierać w najodleglejsze zakątki świata niosąc światło i miłość. Chór Panowania pojawia się w Nowym Testamencie . Wymieniony jest dwukrotnie razem z innymi Chórami Anielskimi (W liście św. Pawła do Efezjan (Ef 1,21) i w liście św. Pawła do Kolosan (Kol1,16). MURIEL jest archaniołem pokoju i harmonii, który leczy negatywne emocje bezwarunkową miłością. Pomaga przejść duchowo na wyższy poziom rozwoju . Muriel to niebiański pocieszyciel i siewca spokoju , to anioł domowego pokoju i odnajdywania radości w codziennych obowiązkach. ZADKIEL – jest archaniołem wolności, życzliwości i miłosierdzia . Patronem wszystkich, którzy przebaczają. Ma moc przemienienia zła w dobro . Jest orędownikiem poszukujących Światła i Boskiej Mądrości .

Muriel i Zadkiel – dwa archanioły w naszym kościele
Przewiń na górę